Alles over coronaproof evenementen organiseren in Apeldoorn

Het algehele verbod op evenementen is sinds 1 juli opgeheven. Dat geeft evenementenorganisatoren weer meer mogelijkheden. Maar waar moet je als organisatie aan voldoen? Het coronaproof opzetten van een evenement vraagt om verschillende aanpassingen in de organisatie. 

Regels

Vanwege het coronavirus gelden in de gemeente Apeldoorn vanaf 1 juli 2020 aanvullende regels voor evenementen. Met deze regels wil de Gemeente zo veel mogelijk verspreiding van het virus voorkomen. De regels vind je terug in de noodverordering. Hieronder vind je een overzicht met alle informatie die voor jou als evenementenorganisator relevant is. Deze aanvullende regels voor evenementen zijn van kracht totdat verdere versoepeling m.b.t. corona mogelijk is.

Voor álle samenkomsten, en dus evenementen, geldt dat het alleen toegestaan is om deze te organiseren, te laten organiseren, te laten plaatsvinden of te laten ontstaan indien:

 • alle aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon, tenzij de aanwezigen op grond van artikel 2.2 tweede lid van de noodverordening, niet verplicht zijn 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Wilt u weten of dit van toepassing is, kijk dan in de Noodverordening van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
 • er maatregelen worden getroffen waarmee de stromen van de personen die samenkomen worden gescheiden, ook voor zover het gebruik van sanitaire voorzieningen betreft;
 • ervoor wordt gezorgd dat de aanwezigen aan wie een zitplaats is toegewezen daarvan gebruik maken;
 • hygiënemaatregelen worden getroffen waarmee de verspreiding van COVID-19 wordt tegengegaan.

Evenementen binnen

Verder is het volgende bepaald voor evenementen die binnen worden gehouden:

 • in een gebouw met doorstroom van bezoekers (bijvoorbeeld een beurs) geldt geen maximum aantal personen. Wel nemen beheerders maatregelen om ervoor te zorgen dat het niet te druk wordt;
 • in een gebouw zonder doorstroom moet er vanaf 100 personen (exclusief personeel) per zelfstandige ruimte een vaste zitplaatsen (placering) aanwezig zijn, moet van tevoren gereserveerd worden en wordt vooraf een gezondheidscheck gedaan.

Evenementen buiten

Voor evenementen die in de open lucht (dus buiten) worden gehouden geldt:

 • wanneer er sprake is van een continue doorstroming van bezoekers geldt geen maximum aantal personen;
 • zonder continue doorstroming geldt geen maximum aantal personen, zolang gewerkt kan worden met:
  • vaste zitplaatsen (placering)
  • reservering
  • gezondheidscheck vooraf (verificatie);
 • in situaties waarin reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats niet mogelijk zijn, geldt een maximum van 250 personen;
 • op buitenterrassen op een evenemententerrein is placering altijd verplicht.

Bijzonderheden

Verder gelden voor evenementen nog de volgende bijzonderheden:

 • reeds verleende vergunningen worden opnieuw getoetst om te beoordelen of er wijzigingen of aanvullingen nodig zijn;
 • een feesttent wordt gezien als binnenruimte;
 • bij een evenement met foodtrucks kan sprake zijn van doorstroming. Dat moet dan uit de opzet en indeling blijken. Indien er bijvoorbeeld sprake is van een groot terras in het midden, kan niet worden gesproken van doorstroming en gelden de regels voor de gevallen waarbij er geen sprake is van doorstroming;
 • bij dansevenementen in de buitenlucht moet ten minste 1,5 meter afstand worden gehouden. Dansen buiten mag wel op samenkomsten met maximaal 250 personen, maar alleen met inachtneming van de 1,5 meter afstand tot elkaar;
 • een evenement wordt op de verschillende onderdelen getoetst en niet als geheel. Wanneer er sprake is van verschillende activiteiten (bijvoorbeeld doorstroom en verblijf), moeten deze activiteiten van elkaar gescheiden worden. Ook voor horecaterrassen gelden aparte regels (doorstroom op een terras is bijvoorbeeld niet mogelijk);
 • meezingen is niet toegestaan. Het is aan de organisator om zorg te dragen dat hierop wordt toegezien en wordt gehandhaafd;
 • bij de toetsing wordt extra aandacht besteed aan het de gevolgen alcohol en/of lachgas;
 • bij de toetsing wordt bekeken of er gewerkt kan worden met tijdvakken om daarmee de doorstroming te bevorderen;
 • bij de toetsing wordt beoordeeld hoe er geëscaleerd en ingegrepen kan worden tijdens een evenement.

Waaraan wordt je evenementvergunning getoetst?

COVID-19 plan is onderdeel van de aanvraag

Als organisator moet je kunnen aantonen op welke manier er invulling wordt gegeven aan bovengenoemde toetsingskaders. Je bent gewend om bij je aanvraag een veiligheidsplan aan te leveren waarin alle risico’s van het evenement zijn beschreven en de daarbij behorende maatregelen om gezondheidsrisico’s tot een aanvaardbaar niveau te brengen. In de huidige situatie moet dat worden aangevuld met een COVID-19 plan. Afhankelijk van het evenement kan dit een compleet draaiboek zijn, een paragraaf, of integraal zijn opgenomen in het veiligheidsplan. Vanuit de diverse brancheorganisaties zijn hiervoor al (landelijke) protocollen ontwikkeld. Dit COVID-19 plan moet onder andere antwoord geven op vragen over de doorstroming en hygiënemaatregelen.

De Gemeente Apeldoorn adviseert je om gebruik te maken van de COVID-19 vragenlijst (pdf, 268 kb). In dit document komen al deze vragen aan de orde. Je hebt dan goed in beeld welke informatie nodig is voor het doen van een complete aanvraag.

Hoe verloopt een besluit over je vergunningaanvraag?

 • De burgemeester beoordeelt je aanvraag en toetst deze zowel aan de bestaande kaders als aan de kaders van de Rijksoverheid en de Veiligheidsregio, voor zover die zien op de bestrijding van het COVID-19 virus.
 • De vergunningsaanvraag tot 250 bezoekers heeft een doorlooptijd van maximaal 4 weken. Bij aanvragen bij meer dan 250 bezoekers geldt een doorlooptijd van maximaal 13 weken.
 • Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.
 • De vergunning zal altijd de disclaimer hebben dat indien de COVID-19 situatie wijzigt, dit gevolgen kan hebben voor de verleende vergunning.

Heb je  vragen over je vergunningaanvraag voor evenementen? Neem dan contact op met de Gemeente Apeldoorn door te mailen naar apvvergunningen@apeldoorn.nl.

Om In Apeldoorn goed te laten functioneren gebruiken wij cookies.
Als je onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat je akkoord gaat met het gebruik hiervan.