Grote doelen, veel gevolgen en samenwerking

Energietransitie in Apeldoorn

Gemeente Apeldoorn wil voor 2050 energieneutraal zijn. Dat doel gaat niet vanzelf. We moeten zoveel mogelijk energie besparen, op grote schaal duurzame energie opwekken en de gebouwde omgeving op een andere manier verwarmen. Dit vraagt om grote inzet, van iedereen: de gemeente, inwoners, bedrijven, andere overheden en maatschappelijke organisaties.

Grote stappen gezet in 2021

In de afgelopen weken hebben alle leden van de Cleantech Regio ‘ja’ gezegd tegen de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0. Hierin staat hoe de Cleantech Regio in 2030 meer duurzame energie kan opwekken.

‘Een geweldige stap in de goede richting’, zegt Renske Helmer-Englebert, burgemeester van Voorst en voorzitter van de stuurgroep RES hierover. ‘Ik denk dat veel inwoners in onze regio vóór het opwekken van duurzame energie zijn. Maar waar en hoe dat moet gebeuren, dat levert natuurlijk discussie op. Mensen maken zich zorgen om het landschap en hun gezondheid. En dat begrijpen wij. Het zijn zaken die in het vervolgproces extra aandacht krijgen. Mooi dat, in het besef dat er onzekerheden zijn, alle partijen de ambitie steunen.

In de komende jaren gaan we verder onderzoek doen en per gemeente de ambitie concreet maken. Zo bepalen we waar en hoe we die duurzame energie op een verantwoorde manier kunnen opwekken. Op een manier dat ook onze eigen inwoners er van profiteren. Want we streven naar projecten die voor minimaal 50% in eigendom zijn van onze inwoners.’

Energie besparen en duurzame energie opwekken

Apeldoorn gaat dus zoveel mogelijk energie besparen en duurzame energie opwekken. Ook worden woningen en gebouwen op een andere manier verwarmd en elektrisch koken. Nu gebruiken veel woningen en gebouwen nog aardgas. Dit is een fossiele brandstof, er komt CO₂ vrij als je het verbrandt en de voorraad kan op raken. De overstap naar duurzame warmte – de warmtetransitie – is dus nodig en belangrijk. Een stap hiervoor was het maken van een Transitievisie Warmte (TVW). Deze is door de gemeenteraad in december 2021 vastgesteld. De TVW vertelt hoe de gemeente de overgang – de ‘transitie’ – naar duurzaam verwarmen in grote lijnen voor zich ziet. Dit is geschreven met partners; de Woonmensen, Ons Huis, De Goede Woning, Mooiland, Veluwonen, Liander, energiecoöperatie deA en met inwoners.

Ze schetsen in vogelvlucht de route tot 2050. En ze beschrijven hoe ze de eerste 10 jaar al aan de slag gaan. Bijvoorbeeld met de Wijken van de Toekomst. Het is een grote opdracht en het biedt kansen. Zoals kans op extra banen, innovatie en mogelijkheden voor opleidingen. Het is een kans om het wonen en werken in onze buurten prettiger en comfortabeler te maken. Ze gaan voor elke buurt mogelijke oplossingen onderzoeken. De ene keer is dat een oplossing voor een woning, zoals een warmtepomp. De andere keer is het een oplossing voor de hele buurt, bijvoorbeeld een warmtenet. Voor nieuwbouw maken ze aparte afspraken. Samen met de partners maken ze een uitvoeringsagenda.

Blik vooruit

Gemeente Apeldoorn werkt nu al aan een toekomst met duurzame energie en zijn er al veel mooie resultaten behaald. Samen met veel collega’s, partners in Apeldoorn en natuurlijk de inwoners. En er is een nieuwe mijlpaal waaraan gewerkt wordt: het programmaplan Energietransitie voor de periode 2023-2026. Hierin komen concrete projecten en acties om zo het doel energieneutraal te kunnen bereiken in 2050.

Om In Apeldoorn goed te laten functioneren gebruiken wij cookies.
Als je onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat je akkoord gaat met het gebruik hiervan.