Meer zichtbaarheid en beleving van de Apeldoornse geschiedenis

Erfgoedfonds krijgt twee nieuwe regelingen

Het Erfgoedfonds krijgt er per 1 januari 2022 twee regelingen bij: een regeling voor het versterken van cultuurhistorische landschapselementen en een regeling voor het mogelijk maken van erfgoedverbeeldingen. De gemeente wil met deze regelingen initiatieven stimuleren, die de zichtbaarheid en beleving van de Apeldoornse geschiedenis vergroten.

Audiotour De Gouden Jaren van Apeldoorn

Wethouder Cultuur en Erfgoed Detlev Cziesso hoopt dat deze subsidieregelingen mooie ontwikkelingen aanwakkeren. “Apeldoorn kent een rijke ontstaansgeschiedenis. Onze hoogteverschillen danken we aan de ijstijd, in de prehistorie verrezen honderden grafheuvels, de bomen zijn vooral geplant dankzij de Oranjes en sprengen zijn met de hand gegraven. Sommige historie is nog steeds zichtbaar in ons landschap en daar moeten we zuinig op zijn. Onderhoud, en het beter zichtbaar maken van deze cultuurhistorische elementen kost geld en daarin willen wij ondersteunen.”

De Regeling Cultuurlandschap is gericht op het versterken van de beleving en het herstel van het waardevolle historische cultuurlandschap in de gemeente Apeldoorn. Je kunt hierbij denken aan onderhoud van grafheuvels, houtwallen, sprengen, buitenplaatsen en bosschages. Maar ook voor het organiseren van activiteiten om de beleving van het cultuurlandschap te versterken, kan subsidie worden aangevraagd.

“We zien dat steeds meer inwoners op zoek gaan naar de herkomst van hun buurtje, van hun huis of van plekken waar ze graag wandelen. De verhalen die schuilgaan achter een locatie, leren ons over de geschiedenis. Maar ze laten ons ook met andere ogen naar Apeldoorn kijken. Ik hoop dat we op die manier steeds meer zien hoe bijzonder Apeldoorn eigenlijk is. Echt, er valt nog zoveel te ontdekken!”, aldus de wethouder.

De Regeling Erfgoedverbeeldingen stimuleert daarom om meer historische verwijzingen te maken in de openbare ruimte. Zo worden de verhalen van Apeldoorn fysiek zichtbaar gemaakt en “verteld”. Dit kan door het plaatsen van een informatiebord, maar ook door het realiseren van een grotere erfgoedverbeelding, zoals een herinneringsmonument of een informatiebankje. Voor inwoners of verenigingen die hier plannen voor hebben, kan de regeling helpen met een bijdrage.

Meer informatie over beide regelingen vind je hier >>>

Zeven erfgoedregelingen

Doel van het Erfgoedfonds is om het behoud, de zichtbaarheid en beleefbaarheid van erfgoed te versterken, en hiermee ook de identiteit van Apeldoorn. In dit fonds zijn belangrijke stimulerings- en ondersteuningsregelingen samengevoegd; de monumentensubsidie, het gevelfonds, het archeologiefonds, een duurzaamheidsdienst voor monumentale panden, een bijzondere bomenregeling en vanaf januari dus ook de regelingen voor erfgoedverbeeldingen en cultuurhistorische landschapselementen. Zeven regelingen samen in één fonds, zodat in samenhang gewerkt kan worden aan het versterken van ons Apeldoorns karakter.

Om In Apeldoorn goed te laten functioneren gebruiken wij cookies.
Als je onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat je akkoord gaat met het gebruik hiervan.