Geld voor bloeiende akkerranden

De gemeente Apeldoorn stelt de komende jaren geld beschikbaar voor bloeiende akkerranden. Dat zijn stroken met kleurrijke wilde bloemen en kruiden langs de randen van akkers. Deze zijn goed voor de biodiversiteit en maken het buitengebied ook aantrekkelijker.

Agrariërs die akkerranden van minimaal 500 m2 inzaaien met een kruidenrijk mengsel kunnen gebruik maken van de vergoeding. De vergoeding is bedoeld om misgelopen inkomsten te verrekenen en wordt gecoördineerd door het Collectief Veluwe.

Geld voor bloeiende akkerranden

Geld voor bloeiende akkerranden

Bron van voedsel

Bloem- en kruidenrijke akkerranden zijn een bron van voedsel voor allerlei soorten vogels, zoogdieren en insecten. Daarbij biedt het broedgelegenheid en leef- en schuilgebied voor vogels en andere dieren. Bovendien zorgen deze randen dat dieren zich makkelijker kunnen verplaatsen van het ene naar het andere gebied. Wanneer er meer verschillende dieren en plantensoorten in een gebied aanwezig zijn, draagt dat bij aan de natuurlijke bestrijding van plagen.

Door de begroeiing met aandacht te beheren verbetert de bodemstructuur en het bodemleven, wat bijdraagt aan een betere gewasopbrengst. Daarnaast geven bloeiende akkerranden het landschap kleur daarmee een aantrekkelijk buitengebied.

Hoe werkt het?

De randen zijn meestal 6 meter breed en minimaal 100 meter lang, maar afwijkingen zijn mogelijk in overleg met de coördinator van het Collectief Veluwe. De randen worden ingezaaid in het voorjaar van 2022 en blijven minimaal liggen tot 1 april 2024. Het inzaaien kan worden uitbesteed, maar er kan ook worden gekozen om het zelf in te zaaien. Het zaadmengsel wordt dan geleverd. Voor het bepalen van de vergoeding voor het randenbeheer wordt de oppervlakte van de randen berekend.

Regeling 2022-2023

De vorige regeling 2021-2022 was een succes. Afgelopen voorjaar zijn in de gemeente Apeldoorn 7 hectare akkerranden ingezaaid die van het voorjaar tot het najaar hebben gebloeid. Het is een tweejarig project, dus deze randen zullen ook volgend jaar weer tot bloei komen. Dat betekent dat alleen perceelranden die nog niet aan de regeling meedoen kunnen worden aangemeld voor de regeling 2022-2023.

Meedoen of meer informatie?

Aanmelden voor de vergoeding bloeiende akkerranden kan tot en met 31 oktober door een e-mail te sturen naar Janneke Sindram. Geef in de mail aan dat je in de gemeente Apeldoorn woont, om welk perceel het gaat en het type agrarisch bedrijf dat je hebt. Neem voor meer informatie een kijkje op collectiefveluwe.nl of veluweijsselzoom.nl.

 

Om In Apeldoorn goed te laten functioneren gebruiken wij cookies.
Als je onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat je akkoord gaat met het gebruik hiervan.