Gemeente Apeldoorn helpt initiatiefnemers op weg met initiatievenmakelaar en subsidieregeling

De Gemeente Apeldoorn ondersteunt initiatieven die Apeldoorn nog mooier, beter en socialer maken. Heb jij een goed idee? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor subsidie. Of misschien is het crowdfunding platform Voor Apeldoorn juist wel de beste plek om je plan te introduceren. Via dit platform kan je geld maar ook hulp en/of materialen inzamelen voor een maatschappelijk initiatief. De door de Gemeente nieuw aangestelde initiatievenmakelaar Meri Ismirowa kijkt en denkt graag met je mee.

Meri Ismirowa

Samenhangend pakket

Met de combinatie van een crowdfunding platform, de inzet van een initiatievenmakelaar en de lancering van de nieuwe subsidieregeling biedt de Gemeente een samenhangend pakket aan ondersteuning aan initiatiefnemers. Streven is dat hiermee nog meer mooie en waardevolle Apeldoornse initiatieven van de grond komen.

Uiteenlopende initiatieven

Dat kunnen allerlei uiteenlopende initiatieven zijn. Denk aan de aanleg van een moestuin voor een hele buurt of specifieke doelgroep, of initiatieven gericht op doelgroepen die het om wat voor reden dan ook moeilijk hebben in onze samenleving. Veel van dit soort initiatieven komen al van de grond zonder extra geld, bijvoorbeeld omdat sponsoren helpen. Maar het kan zijn dat er extra geld nodig is.

Om dit soort initiatieven te ondersteunen heeft de gemeente een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen: de sudsidieregeling voor inwonersinitiatieven. Alle informatie over de regeling vind je op www.apeldoorn.nl/inwonersinitiatieven Hier kan je ook digitaal een aanvraag indienen.

Initiatievenmakelaar

Initiatievenmakelaar Meri Ismirowa toetst de plannen en helpt mensen op weg. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet een initiatief ook voldoen aan enkele voorwaarden. Daarbij gaat het met name om eigen inzet en maatschappelijk draagvlak. Meri is te bereiken via initiatievenmakelaar@apeldoorn.nl.

Meri: “Ik geloof in de kracht van het grote zien in de kleine dingen. Met deze regeling willen we ook de kleine initiatieven die een grote impact kunnen hebben voor een groep inwoners een steuntje in de rug bieden.”

Wethouder participatie Wim Willems: “Ik ben er heel trots op dat we met een initiatievenmakelaar, een subsidieregeling en het crowdfunding platform Voor Apeldoorn laten zien dat we goeie en mooie initiatieven van onze inwoners maximaal proberen te ondersteunen. Onze inwoners kunnen ook écht een verschil maken. Immers: mensen maken de stad! Ik heb er alle vertrouwen in dat we met deze nieuwe regeling mooie projecten kunnen helpen opstarten die er echt toe doen.”

Om In Apeldoorn goed te laten functioneren gebruiken wij cookies.
Als je onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat je akkoord gaat met het gebruik hiervan.