Ondernemen in Apeldoorn en het Coronavirus: wat nu?

De verspreiding van het Coronavirus zorgt voor veel aandacht en vragen. Ook bij ondernemers. Voor bedrijven zijn er een aantal regelingen getroffen waar jij als ondernemer in Apeldoorn ook veel aan hebt. De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door deze crisis.

Regelingen

Er zijn bestaande en nieuwe regelingen van kracht waar je als ondernemer op dit moment gebruik van kunt maken, zoals werktijdverkorting of belastinguitstel. Check hier wat je mogelijkheden zijn. Ondernemersvragen? Het KVK Adviesteam staat voor je klaar! Bel 0800 21 17.

Deeltijd-WW, Werktijdverkorting

Ondernemers met personeel die zwaar zijn getroffen door de gevolgen van het Coronavirus kunnen onder bepaalde omstandigheden een beroep doen op de al bestaande werktijdverkortingsregeling. Die regeling is toepasbaar als je tijdelijk geen werk meer heeft voor (een deel) van je personeel door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. Kijk op de website van het UWV.

Aanvullende financiering

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, onder andere als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is je bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van uw rekening courant af te sluiten. De overheid heeft een borgstellingsregeling die banken hiervoor extra zekerheid bieden: BMKB (Borgstellingsregeling MKB). Neem contact op met je bank over een aanvraag voor de BMKB.

De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling is versneld open. Dit heeft staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) besloten. Dankzij deze maatregel kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en kunnen ondernemers eerder en meer geld lenen. De regeling is van kracht vanaf maandag 16 maart 2020 en maakt onderdeel uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het Coronavirus op te vangen. Meer informatie over de BMKB-regeling is te lezen op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Belasting

Om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, is er de mogelijkheid tot het verzoek om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de Coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. De gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel blijven gelden. Om ondernemers tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien. De behandeling van verzoeken om uitstel moet handmatig plaatsvinden, zodat behandeltijden kunnen oplopen indien veel verzoeken binnenkomen.

Financiële ondersteuning Gemeente

Is je inkomen uit een eigen bedrijf te laag is om in je levensonderhoud te kunnen voorzien? Dan heb je misschien recht op een Bbz-uitkering (Bijstand voor zelfstandigen). Neem hiervoor contact op met het Regionaal Ondernemers Steunpunt (GROS) www.hetgros.nl via het contactformulier.

Het GROS biedt financiële ondersteuning, begeleiding en geeft lokaal uitvoering aan de bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Ook als je directe financiële gevolgen ondervindt van het Coronavirus kan je contact opnemen met het GROS.

Gemeentebelastingen

Kom je in directe (liquiditeits)problemen als gevolg van het Coronavirus en verwacht je daardoor problemen bij het betalen van je gemeentebelastingen? Neem dan contact op met Tribuut via www.tribuut.nl of 055 580 22 22. Tribuut zoekt naar passende betalingsregelingen.

Meer weten over ondernemen en het Coronavirus?

Voor branchespecifieke vragen verwijzen wij je naar je branchevereniging

Bron: ondernemen055.nl

Om In Apeldoorn goed te laten functioneren gebruiken wij cookies.
Als je onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat je akkoord gaat met het gebruik hiervan.