Arbeidsmarkt

Apeldoorn heeft een beroepsbevolking van 80.000 mensen, waarvan 30.000 hoog opgeleid. De stad heeft ook een grote aantrekkingskracht op hoger opgeleide werknemers die elders wonen.

De regio Apeldoorn staat daarmee zelfs in de top van Nederland. Naast Amsterdam en Utrecht, de Noordvleugel van de Randstad, Brainport Eindhoven en regio Zwolle. Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen is ook gebleken dat hoger opgeleiden na hun studie in grote getale terug komen naar Apeldoorn om hier te wonen en te werken. Ervaren krachten met talent en specifieke vaardigheden? Gewoon in Apeldoorn.

Apeldoorn Stagestad

Apeldoorn Stagestad is een platform waar verschillende hbo- en wo-stages uit Apeldoorn samenkomen. Het initiatief van Apeldoorn IT en de gemeente Apeldoorn bouwt aan de groei van studenten en bedrijven.

Bij Apeldoorn Stagestad zijn diverse grote en kleine bedrijven aangesloten die niet alleen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen in het aanbieden van interessante stageplaatsen, maar ook door middel van intensieve samenwerking met onderwijsinstellingen bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs. Dankzij deze koppeling tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en studenten draagt Apeldoorn Stagestad bij aan een goede aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Meer weten over Apeldoorn Stagestad? Kijk dan op de website.

 

Om In Apeldoorn goed te laten functioneren gebruiken wij cookies.
Als je onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat je akkoord gaat met het gebruik hiervan.