Recht op (om)scholing binnen je werk

Het kabinet wil mensen stimuleren om zelf regie te nemen over hun loopbaan en hun leven, zodat zij zich kunnen blijven ontwikkelen en hun eigen keuzes kunnen maken (vitaliteit & brede inzetbaarheid).

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in 2015 is de werkgever  verplicht de werknemer opleidingen of cursussen te laten volgen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn functie (artikel 7:611a BW). Wanneer de functie van de werknemer komt te vervallen of wanneer de werknemer niet langer in staat is zijn functie uit te oefenen, dan is de werkgever in beginsel ook verplicht de werknemer (om) te scholen, zodat de arbeidsovereenkomst kan worden voortgezet. Uiteraard is een goed geschoolde werknemer ook in het belang van de werkgever, zodat scholingstrajecten veelal door werkgevers worden gefaciliteerd in tijd en geld.

Bron: BDO Accountants & Adviseurs

Om In Apeldoorn goed te laten functioneren gebruiken wij cookies.
Als je onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat je akkoord gaat met het gebruik hiervan.